Privacyverklaring

Deze privacyverklaring heeft betrekking op het werk van Jewel's Business Management en op de website www.jewelsbusiness.nl.

 

 

 

 

 

 

 

Jewel's Business Management verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ik ga zorgvuldig met je persoonsgegevens om. Je persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens mij gebruikt en worden niet zonder jouw toestemming aan derden ter beschikking gesteld. Ik deel je gegevens alleen wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de werkzaamheden die door jou aan mij zijn toevertrouwd.

 

In mijn volledige Privacyverklaring staat precies wat je van mij kunt verwachten en aan welke regels ik mij houd:

Lees hier mijn Privacyverklaring Jewel's Business
PDF – 341,0 KB 113 downloads